• Zainstaluj program antywirusowy. Zainstalowanie programu antywirusowego i jego regularne aktualizowanie może pomóc w ochronie komputera przed wirusami. Programy antywirusowe skanują komputer w poszukiwaniu wirusów próbujących zainfekować pocztę e-mail, system operacyjny i pliki. Nowe wirusy pojawiają się codziennie, więc należy regularnie sprawdzać w witrynie sieci Web producenta programu antywirusowego, czy są dostępne aktualizacje. Niektóre programy antywirusowe są sprzedawane z roczną subskrypcją, którą można w miarę potrzeby odnowić. Jednak wiele programów jest również dostępnych bezpłatnie. Firma Microsoft udostępnia bezpłatny program antywirusowy Microsoft Security Essentials, który można pobrać z witryny programu Microsoft Security Essentials. Można także odwiedzić witrynę dostawców oprogramowania zabezpieczającego dla systemu Windows, aby znaleźć odpowiedni program antywirusowy innego producenta.

  • Nie otwieraj wiadomości e-mail pochodzących od nieznanych nadawców ani nierozpoznawanych załączników do wiadomości e-mail. Wiele wirusów jest załączanych do wiadomości e-mail i rozprzestrzenia się po otwarciu załącznika. Najlepiej jest nie otwierać żadnego załącznika, o ile nie jest to coś oczekiwanego. Programy MicrosoftOutlook i Poczta systemu Windows pomagają blokować potencjalnie niebezpieczne załączniki.

  • Używaj funkcji blokowania wyskakujących okienek w przeglądarce. Wyskakujące okienka to małe okna przeglądarki pojawiające się przed oglądaną witryną sieci Web. Chociaż większość z nich jest tworzona przez reklamodawców, mogą one również zawierać złośliwy lub niebezpieczny kod. Funkcja blokowania wyskakujących okienek może zapobiec wyświetleniu niektórych lub wszystkich takich okien.

    Ta funkcja w programie Internet Explorer jest domyślnie włączona. Aby uzyskać więcej informacji o modyfikowaniu ustawień tej funkcji oraz jej włączaniu i wyłączaniu, zobacz temat Blokowanie wyskakujących okienek w programie Internet Explorer: często zadawane pytania.

  • Aktualizuj na bieżąco system Windows. Okresowo firma Microsoft wydaje specjalne aktualizacje zabezpieczeń, które mogą pomóc chronić komputer. Te aktualizacje mogą pomóc w zapobieganiu wirusom i atakom komputerowym, zamykając możliwe luki w zabezpieczeniach. Należy upewnić się, że system Windows otrzymuje te aktualizacje, włączając funkcję automatycznego aktualizowania systemu Windows. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz temat Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania.

  • Używaj zapory. Zapora systemu Windows lub dowolna inna zapora programowa może ostrzegać przed podejrzanymi działaniami, gdy wirus lub robak próbuje połączyć się z komputerem. Może także blokować wirusy, robaki, a także udaremniać podejmowane przez hakerów próby pobierania potencjalnie szkodliwych programów na komputer użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji o Zaporze systemu Windows, zobacz temat Opis ustawień Zapory systemu Windows.

  • Korzystaj z ustawień prywatności przeglądarki. Wiedza o sposobach używania informacji prywatnych przez witryny sieci Web pozwala zapobiegać ukierunkowanej reklamie, oszustwom i kradzieży tożsamości. Jeśli jest używana przeglądarka Internet Explorer, można w każdej chwili dostosować ustawienia prywatności lub przywrócić ustawienia domyślne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Zmienianie ustawień prywatności programu Internet Explorer.

  • Włącz funkcję kontroli konta użytkownika. Gdy na komputerze mają zostać dokonane zmiany wymagające uprawnień na poziomie administratora, funkcja Kontrola konta użytkownika powiadamia o tym i zapewnia możliwość zaakceptowania zmiany. Funkcja Kontrola konta użytkownika może zapobiec wprowadzaniu przez wirusy niepożądanych zmian. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu funkcji Kontrola konta użytkownika i dostosowywaniu jej ustawień, zobacz temat Włączanie i wyłączanie Kontroli konta użytkownika.

  • Czyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej i historię przeglądania. Większość przeglądarek zapisuje informacje o odwiedzonych witrynach sieci Web, jak również dane, o których podanie często proszony jest użytkownik (takich jak nazwisko i adres). Przechowywanie tych informacji na własnym komputerze może być niekiedy pomocne, jednak istnieją sytuacje, w których może być potrzebne całkowite lub częściowe usunięcie tych danych (na przykład w sytuacji, gdy jest używany komputer publiczny i użytkownik nie chce pozostawiać na nim informacji osobistych). Aby uzyskać informacje o sposobie czyszczenia historii w programie Internet Explorer, zobacz tematy Usuwanie historii przeglądania stron sieci Web i Usuwanie internetowych plików cookie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *